LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

14

🌈TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT.
Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tổ chức tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Giáo viên về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, với các nội dung như sau:
👉 Đối tượng.
– Giáo viên dạy học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục đối với người khuyết tật.
– Các đối tượng là giáo viên có nguyện vọng dạy học hòa nhập nhưng chưa qua các lớp đào tạo hoặc bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.
👉Chương trình: Thực hiện theo Quyết định số 3457/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
👉Khai giảng: Tháng 4/2024
👉Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Trực tuyến
✍️Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ:
Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng Trường Cao đẳng Bình Thuận, số 38 đường Nguyễn Hội – P. Phú Trinh TP. Phan Thiết, điện thoại: (0252) 3 821052 hoặc liên hệ với Bà Đào Thị Như Nguyện, Điện thoại/Zalo: 0369796790.