Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, đợt 2 năm 2024 – ĐH Lạc Hồng

91

Căn cứ Thông báo số 157/TB-ĐHLH ngày 29/01/2024 của Trường Đại học Lạc Hồng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2024;
Căn cứ nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người học tại địa phương;
Trường Cao đẳng Bình Thuận thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 2 năm 2024, cụ thể các ngành sau:
1/ Quản trị kinh doanh.
2/ Tài chính – Ngân hàng.
3/ Kế toán.
4/ Công nghệ thông tin.
5/ Kỹ thuật điện.
6/ Kỹ thuật Xây dựng.
7/ Ngôn ngữ Anh.
Phát hành và thu nhận hồ sơ tại Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng, Phòng C11.
Điện thoại: 0252.3821052.
Xem chi tiết thông báo tuyển sinh như sau: